LLISTAT PROVISIONAL DE LES AJUDES AL LLOGUER 2017

Consulta el llistat

Registre de demandants de lloguer social

Per a què serveix

Este registre proporciona informació sobre la demanda real de vivendes socials en la ciutat de Valencia.

Facilita i agilita els futurs processos d’adjudicació de vivendes en règim de lloguer social per part de l’Ajuntament de València.

Garanteix la màxima transparència de tots els processos de lloguer social.

A qui va dirigit

L’inscripció al registre és obligatoria per a qualsevol persona que demane una vivenda en lloguer a l’Ajuntament de València. I ha de complir els següents requisits:

  • Ser major d'edat o emancipada
  • Estar empadronada a València
  • Tindre necessitat de vivenda: no disposar de vivenda adequada en propietat, amb dret de superfície o d'usdefruit
  • Tindre uns ingressos inferiors a 2,5 IPREM (Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples) http://www.iprem.com.es

Pots descarregar des d'ací el calculador de l'IPREM: http://www.irpf.eu/iprem.html

On registrar-se

En el Punt Informatiu de Vivenda

En qualsevol dels registres municipals de València:

Carrer Sang, s/n (al costat de la Plaça de l'Ajuntament)
Carrer Amadeu de Savoia, 11 (edifici de l’antiga Fàbrica de Tabac)

Registres de les juntes municipals de Districte:

Abastos: C./Alberique, 18
Ciutat Vella: C./ Miguelete, 1
Exposició: C./ La Guàrdia Civil, 19
Marítim: C./ Francesc Cubells, 58
Patraix: C./ Beat Nicolau Factor, 1
Russafa: C./ Maties Perelló, 7
Trànsits: C./Comte de Lumiares, 5