Ajudes per a pagar el lloguer

Beneficiaris

Persones titulars de contractes de lloguer d’una vivenda que siga la seua residència habitual i permanent a la ciutat de València.

Documentació

S’ha de formalitzar degudament l'imprés de sol·licitud, que pot descarregar-se des d'esta web, amb la documentació següent:

  • S'ha d'acreditar la identitat de la persona sol·licitant i de tots els membres de la unitat de convivència
  • Llibre de família, si pertoca
  • Justificant dels ingressos de la persona sol·licitant i tots els membres de la unitat de convivència en edat laboral
  • Contracte de lloguer a nom de la persona sol·licitant i els rebuts de 2017 pagats abans de presentar la sol·licitud
  • Acreditació de tots els supòsits d'interès per a la sol·licitud

Requisits

Estar empadronat a la ciutat de València des de fa almenys 6 mesos.

No pagar un lloguer superior als 500 euros mensuals..

Que els ingressos de la persona sol·licitant i/o de la unitat de convivència no superen els màxims marcats en funció de l'IPREM (Índex Públic de Renda d'Efectes Múltiples) www.iprem.com.es.
Si la unitat de convivència està formada per una sola persona adulta, el límit és 1 vegada l'IPREM. Per cada persona addicional a partir de 14 anys s'afegix 0,5 vegades l'IPREM, i per cada persona addicional menor de 14 anys s'afegix 0,3 vegades l'IPREM.

On se sol·licita

Les sol·licituds s'han de presentar en qualsevol dels registres municipals de València:

C/ Sang, s/n (al costat de la plaça de l'Ajuntament)
Calle Amadeu de Savoia, 11 (edifici de l’antiga Fàbrica de Tabac)

Registres de les juntes municipals de Districte:

Abastos: C./Alberique, 18
Ciutat Vella: C./ Miguelete, 1
Exposició: C./ La Guàrdia Civil, 19
Marítim: C./ Francesc Cubells, 58
Patraix: C./ Beat Nicolau Factor, 1
Russafa: C./ Maties Perelló, 7
Trànsits: C./Comte de Lumiares, 5

La sol·licitud es pot presentar telemàticament en la seu electrònica de la pàgina web de l’Ajuntament de València www.valencia.es si disposa de firma electrònica avançada o clau concertada.