LLISTAT D'AJUDES AL LLOGUER 2016

Beneficiaris*

Consultar llistat

Sol·licituds correctes sense la puntuació
suficient per obtindre ajuda

Consultar llistat

Sol·licituds excloses

Consultar llistat

*Les persones beneficiàries hauran de presentar tots els rebuts de lloguer de l'any 2016 en qualsevol oficina de registre de l'Ajuntament de València.

Inici

Servici de mediació

Servici de mediació

Què es Què fa Requisits On acudir