LLISTAT DE SOL·LICITUDS
D'AJUDES AL LLOGUER 2016

Sol·licituds correctes

Descarregar llistat

Sol·licituds excloses

Descarregar llistat

Sol·licituds pendents de subsanar errades
(fins al 21 de setembre)

Descarregar llistat

*Tots els sol·licitants han de presentar per registre els rebuts de lloguer pagats durant 2016

Inici

Servici de mediació

Servici de mediació

Què es Què fa Requisits On acudir